CA

Totes les notícies

Una cinquantena de representants municipals en una jornada de l’àrea d’Esports del Consell

Una cinquantena de representants municipals en una jornada de l’àrea d’Esports del Consell

(26/09/2019)

El conseller de Turisme i Esports i la directora insular d’Esports han presentat a batles i regidors d’Esports el nou Pla director esportiu, els programes de promoció i formació esportiva, les subvencions i el diagnòstic d’instal·lacions

L’objectiu principal de la Direcció Insular d’Esports (DIE) és comptar amb la cooperació dels ajuntaments de l’illa i fer-los partícips del programa d’activitats del Consell de Mallorca. Per això, el conseller executiu del departament de Turisme i Esports del Consell de Mallorca, Andreu Serra, i la directora insular d’Esports, Marga Portells, s’han reunit amb una cinquantena de batles i regidors de municipis de Mallorca per presentar el nou Pla director esportiu de Mallorca, així com el nou Consell consultiu, els plans de promoció i formació esportiva, el mapa de subvencions, i un projecte de diagnòstic d’instal·lacions, que permetrà avaluar futures ajudes als ajuntaments. 

Així, els ajuntaments podran participar del programa esportiu del Consell de Mallorca mitjançant un Consell consultiu que es crearà entre setembre i octubre de 2019, a partir d’unes noves bases jurídiques que fomentin la interacció i generin una comunitat més compacta. 

Com ha ratificat Andreu Serra, “partint de l’esborrany inicial, s’obrirà un període per presentar propostes de millora, al·legacions i aclariments per part de tots els agents implicats”. Un cop contestades i contrastades totes les propostes es procedirà a la redacció definitiva i a la presentació pública.

El mapa de subvencions i ajudes ha estat un altre punt tractat. S’han destacat tres aspectes: d’una banda, el suport econòmic del Consell de Mallorca per a instal·lacions; d’altra, les ajudes logístiques i dineràries a entitats esportives de Mallorca; per últim, el foment de la salut dels esportistes. En aquest sentit, la DIE posa al servei dels ajuntaments plans de prevenció a partir del servei de Medicina esportiva, com la prevenció de malalties òssies, del risc cardiovascular o de l’obesitat, mitjançant revisions mèdiques lliures de cost a esportistes en edat escolar. 

L’àrea d’Esports del Consell de Mallorca impulsa polítiques de col·laboració amb les entitats locals i contribueix a mantenir, millorar, reformar i construir instal·lacions esportives públiques a Mallorca. Aquest suport s’articula a través d’una convocatòria de subvencions, que durant el període 2017-19 ha atorgat 11.8 milions d’euros per als municipis mallorquins. 

L’objectiu ara és obrir una nova línia econòmica, fent una fase de diagnosi prèvia el primer semestre de l’any, que permeti estudiar i concedir noves ajudes des de 2001 a 2023. 


Programa d’activitats de la DIE per a municipis
Les principals línies d’actuació a les quals poden optar els municipis de Mallorca contenen la promoció esportiva als centres educatius en horari lectiu i extraescolar; la promoció esportiva federada en edat escolar; la promoció familiar i per adults; i el foment de l’educació en valors esportius.

Aquest programa es completa amb assessorament i formació del teixit esportiu de Mallorca, a partir de tallers i experiències amb els principals clubs esportius d’elit de l’illa, així com en col·laboració amb esportistes de renom.