CA

Esport escolar federat

El Consell de Mallorca dóna suport a les federacions esportives, clubs i entitats esportives, amb l’objectiu que joves esportistes federats, en edat escolar de Mallorca, puguin gaudir d’un calendari de competicions i d’activitats esportives que, més enllà de millorar la condició física i facilitar l’aprenentatge de destreses tècniques i tàctiques, contribueixin al desenvolupament físic, psíquic i social d’infants i joves.


Existeixen diferents línies d’ajuda al teixit esportiu federat:

  • Subvencions de caràcter nominatiu dirigides a les federacions esportives, dotades de gairebé un milió d’euros.
  • Subvenció teixi esportiu i a entitats sense ànim de lucre que formenten l'esport en edat escolar, dirigida a les activitats dels clubs esportius de Mallorca, convocatòria a la qual es destina la quantitat de 700.000 euros.

A través del programa de l’Esport Escolar Federat, volem reivindicar la presència de l’esport en la societat, mitjançant altres activitats com:

  • “Gala de l’Esport”.

Reconeixem els esportistes i les entitats esportives mallorquines, alhora que promovem la simbiosi de l’esport amb altres àmbits de la vida i de la societat.