CA

Totes les notícies

El Consell ofereix un ajut de fins a 12.000 euros a les inversions destinades a millorar la digitalització de les federacions

El Consell ofereix un ajut de fins a 12.000 euros a les inversions destinades a millorar la digitalització de les federacions

(04/05/2023)

Una subvenció de 150.000 euros donarà suport a l’actualització i la modernització d’equipament i aplicacions informàtiques

La Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca ha obert una convocatòria de subvenció per a les federacions esportives: un total de 150.000 euros destinats a donar suport a la digitalització, impulsant l’adaptació de les noves tecnologies. La finalitat és que aquestes entitats esportives puguin accelerar la seva modernització en aquest àmbit, així com accedir a eines més dinàmiques i eficients en la gestió esportiva.

La subvenció cobreix l’adquisició d’equipaments informàtics o d’infraestructura digital de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), així com l’obtenció de programari i aplicacions actualitzades. El termini de sol·licitud és obert fins al proper 19 de maig.

A data d’avui, un 50 % de les federacions ja han sol·licitat aquest ajut, que pot arribar a 12.000 euros o fins al 75 % del cost total del projecte presentat.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les federacions esportives de les Illes Balears que tenguin infants federats en edat escolar (de 3 a 16 anys) o fins a 21 anys en els casos d’infants amb diversitat funcional.

Les federacions podran justificar les despeses subvencionables fetes en el període comprès entre l’1 de juny de 2022 i el 31 d’agost de 2023.

Una millora per a la gestió esportiva

El Consell de Mallorca, des de l’àrea d’Esport Escolar Federat, vol donar suport a la millora en la gestió esportiva de les entitats esportives. En aquest sentit, els ajuts a la digitalització permeten, entre d’altres aspectes, la possibilitat de millorar la comunicació de les federacions amb els seus usuaris, una millora en la gestió de recursos (control de temps i d’espais esportius, comunicació professionalitzada, etc.) o, fins i tot, la modernització d’eines actuals de difusió, com pàgines webs, butlletins d’informació, etc.

En darrer terme, la finalitat principal és donar suport a la pràctica esportiva entre els infants i joves en l’etapa d’escolarització per millorar-ne el rendiment esportiu i la competició, sense deixar de banda el vessant educatiu i formatiu que ha de garantir l’esport en aquesta etapa vital.

Accés al tràmit: https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=118335