CA

Totes les notícies

El Consell aprova l’inici de l’expedient del contracte de patrocini esportiu amb el RCD Mallorca

El Consell aprova l’inici de l’expedient del contracte de patrocini esportiu amb el RCD Mallorca

(19/11/2022)

El Departament de Transició, Turisme i Esports, a través del club, farà accions i campanyes sobre valors esportius, la lluita contra la violència i l’assetjament en l’esport, i la diversitat i la igualtat, entre d’altres

El Consell Executiu del Consell de Mallorca ha aprovat l’inici de l’expedient de patrocini esportiu amb el RCD Mallorca, que es durà a terme durant la temporada esportiva 2022-2023, a través del Departament de Transició, Turisme i Esports.

L’aprovació inicial de l’expedient ha estat el primer pas per començar a treballar amb el club esportiu. A partir d’ara, s’aniran concretant les accions i les campanyes, així com altres qüestions relacionades amb la difusió de missatges d’interès públic per a la ciutadania de Mallorca. L’import amb el qual la institució insular té previst donar suport al club és d’un màxim d’1.815.000 euros (IVA inclòs).

Amb aquest patrocini, el Consell Insular de Mallorca, a través del Departament de Transició, Turisme i Esports, pretén transmetre a la societat mallorquina i a l’exterior continguts relacionats amb els valors esportius, la lluita contra la violència i l’assetjament en l’esport, la cultura de Mallorca, el producte local, l’artesania i les tradicions de l’illa, la sostenibilitat, la diversitat i la igualtat. En aquest sentit, es considera que el RCD Mallorca és una via amb eines qualitatives i quantitatives per fer-ho.

Pel que fa al CD Atlètic Balears, un cop revisada la proposta presentada pel club i de comú acord, s’han iniciat les gestions perquè la col·laboració amb el Consell es pugui expressar a través de suports publicitaris. Aquest mecanisme ja es du a terme amb altres clubs de categories superiors a Mallorca, segons el mandat majoritari del Ple de la institució insular.