CA

Totes les notícies

Educació i seguretat viària a les aules 

Educació i seguretat viària a les aules 

(06/05/2021)

El Programa d’Educació Viària de les Illes Balears està coordinat per l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears, de la Direcció General d'Emergències i Interior, i el Consell de Mallorca hi dona suport amb la cessió de material didàctic per desenvolupar la part pràctica del Programa. Es tracta d’un equipament de senyalització viària que simula una ciutat i un remolc per transportar-lo.

El director de Seguretat Pública de l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears, Vicenç Martorell Palou, el batle del municipi de Consell, Andreu Isern Pol, i la directora insular d’Esports del Consell de Mallorca, Margalida Portells, han visitat avui el parc infantil de trànsit instal·lat al pati de l’escola concretament al CEIP Bartomeu Ordines. Setanta sis alumnes del primer cicle primària han participat en el taller, que és un exemple de la difusió educativa preventiva d’aquest programa, i que es mou per Mallorca per donar pautes per a la mobilitat segura, tant en el trajecte escolar com pels pobles i ciutats.

Els parcs infantils a les aules tenen per objectiu acostar l’educació viària i la  mobilitat urbana a l’alumnat mallorquí visitant centres educatius; estan organitzats per l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB), de la Direcció General d’Emergències i Interior, i el Consell de Mallorca hi dona suport material des del curs escolar 2013-2014  amb la cessió de material.

L’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears, va posar en marxa a l’inici del curs escolar un protocol per a la utilització del parcs infantil de trànsit per part de les policies locals de les Illes Balears en compliment amb les mesures de seguretat, contenció i higiene en situacions de risc enfront de la Covid-19, per poder desenvolupar aquestes activitats als centres educatives de les Illes Balears. 

Entre els continguts que la policia local imparteix, es fa un repàs a les normes i senyalitzacions de circulació bàsiques, amb un circuit pràctic de mobilitat. Així mateix, es tracten qüestions diverses, com si els menors d’edat poden anar amb motocicleta o ciclomotor d’acompanyants, o quines mesures preventives han de seguir quan viatgen en bicicleta. 

La directora insular d’Esports ha destacat que «aquest programa és molt necessari, perquè dona les bases per a una mobilitat segura als infants i joves i hi estan implicades institucions diverses, fent una tasca educativa pràctica».