CA

Totes les notícies

Dos-cents mil euros per a clubs esportius de Mallorca

Dos-cents mil euros per a clubs esportius de Mallorca

(17/03/2020)

Les ajudes del Consell insular es repartiran en concepte de béns no inventariables, com l’organització d’esdeveniments, roba i material esportiu, o despeses ordinàries derivades de l’activitat del club, entre d’altres 

El Departament de Turisme i Esports del Consell de Mallorca convoca noves subvencions per al desenvolupament de l’activitat dels clubs esportius de l’illa. Les ajudes econòmiques tenen una dotació total de dos-cents mil euros, per cobrir despeses generades en la temporada 2019.  

La finalitat d’aquesta convocatòria és fomentar la pràctica de l’esport, amb la intenció d’impulsar hàbits de vida saludable i apropar la pràctica esportiva a la societat mallorquina, especialment als infants en edat escolar. 

Els clubs poden optar a rebre fins a un màxim de tres mil euros en diferents béns no inventariables, que responguin a la naturalesa de l’activitat esportiva, com per exemple, els costs derivats de l’organització d’esdeveniments esportius, les despeses en roba i material, les quotes federatives dels clubs, així com d’altres derivades dels viatges per assistir a esdeveniments esportius de caràcter autonòmic, nacional o internacional.

Així mateix, les bases de la convocatòria també preveuen altres despeses per al bon funcionament dels clubs, com de consum i subministrament energètic, de personal necessari per desenvolupar l’activitat diària, costs administratius i de gestoria, o les derivades de serveis d’atenció sanitària. 

El termini per presentar les sol·licituds es reobrirà una vegada es dicti la finalització de l’estat d’alarma des del Govern central. No obstant això, la convocatòria es pot consultar aquí