CA

Qui som

El Consell de Mallorca treballa per fomentar l'esport entre els infants i joves de Mallorca, des dels 3 fins als 16 anys. L’objectiu és impulsar la pràctica esportiva des d’edats primerenques i amb l’acompanyament de l’entorn familiar, no només lligada a la potenciació de les qualitats físiques, sinó també vinculada a valors.

L’esport comporta beneficis no tan sols físics, sinó emocionals i també de bons hàbits. El Consell posa en pràctica un programa en xarxa que arriba a centres educatius, associacions, ajuntaments, clubs, entitats esportives, federacions, associacions i famílies.

Un ampli ventall d’activitats que inclou des d’ajudes econòmiques fins a jornades d’assessorament, formació, promoció esportiva socioeducativa, activitats familiars o aliances amb esportistes d’elit.

 

Perquè en l’esport tot suma!

Donam suport i veu a tots els col·lectius implicats en l’esport de Mallorca

El Consell Esportiu de Mallorca (COESMA) és un òrgan col·legiat i consultiu que té per objectiu assessorar totes les actuacions de la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca (DIE) en matèria esportiva i també facilitar la participació global de la societat en el desenvolupament de la política esportiva a l’illa de Mallorca.

ÒRGANS REPRESENTATS

 • Federacions Esportives.
 • Tècnics esportius municipals.
 • Municipis i entitats locals menors a través de la FELIB.
 • Col·lectiu professional de tècnics esportius a través del COLEF.
 • Grups polítics amb representació al Consell de Mallorca.
 • Els tècnics i personal directiu de la Direcció Insular d'Esports i de Promoció Turística.
 • Sector educatiu (FAPA Mallorca).

ORGANITZACIÓ
Òrgans unipersonals:

 • President.
 • Vicepresident.
 • Secretari (funcionari de la Secció Jurídica de la DIE).

Òrgans col·legiats

Ple on hi ha representats:

 • Grups polítics presents al Consell de Mallorca.
 • Regidors i tècnics esportius.
 • Municipis de Mallorca, a través de la FELIB.
 • Federacions esportives.
 • Món educatiu (FAPA-Mallorca).
 • Col·lectiu professional de tècnics esportius (COLEF).
 • Tècnics i personal directiu de la DIE.

Comissió Permanent

 • Prepara els assumptes que van al Ple.
 • Crea comissions de treball amb caràcter permanent o temporal.

Comissions específiques

 • Comissió específica de l’Esport Municipal.
 • Comissió específica de l’Esport Federat per a l’edat escolar.
 • Comissió específica d’Esport i Turisme.
 • Comissió específica de Seguretat Viaria i Esport.
 • Comissió específica de Sostenibilitat i Esport.

Vídeo

Catàleg d'Activitats Esportives 2023-2024