CA

Totes les notícies

El Consell de Mallorca treu una convocatòria de subvencions per donar suport a entitats que desenvolupin activitats esportives

El Consell de Mallorca treu una convocatòria de subvencions per donar suport a entitats que desenvolupin activitats esportives

(27/02/2020)

La Direcció Insular d’Esports aportarà cent mil euros en concepte de béns no inventariables, una ajuda inclosa dins el programa «Jocs esportius escolars» que permet cobrir des de material esportiu fins a assegurances

La Direcció Insular d’Esports ha obert una convocatòria nova de subvencions per a les entitats inscrites en els «Jocs esportius escolars» de la temporada 2019-2020. Els ajuts econòmics d’aquestes subvencions s’adrecen al desenvolupament de l’activitat esportiva, amb la finalitat de fomentar la pràctica de l’esport i impulsar hàbits de vida saludables.

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions els clubs esportius, les associacions de pares i mares i qualsevol altra entitat sense ànim de lucre. Els ajuts dineraris s’atorgaran en concepte de despeses derivades de l’adquisició de béns no inventariables, adreçats a la pràctica d’activitats esportives no competitives, per a infants en edat escolar. El termini de presentació de sol·licituds és el comprès entre el 26 de febrer i el 17 de març de 2020.

Amb aquesta convocatòria, el Consell de Mallorca cobreix les despeses en roba i material esportius, el cost de serveis fiscals o laborals, l’import d’utilització d’instal·lacions públiques o privades per dur a terme l’activitat, l’alimentació i la hidratació necessàries, el material sanitari (farmacioles de primers auxilis o similars) i assegurances o despeses derivades de serveis d’atenció sanitària.