CA

Totes les notícies

Aprovat inicialment el Pla Estratègic Insular d’Esports de Mallorca 2020-2023

Aprovat inicialment el Pla Estratègic Insular d’Esports de Mallorca 2020-2023

(07/05/2020)

El Pla crearà el Consell Esportiu, un òrgan on participaran representants de tot el teixit esportiu mallorquí

El Ple del Consell de Mallorca ha votat a favor de l’aprovació inicial del Pla Insular d’Esports de Mallorca 2020-2023. Aquest projecte de serveis pretén donar resposta a les necessitats de tota la ciutadania i del teixit esportiu, mitjançant la promoció esportiva i ajudes a l'esport federat. L’objectiu principal de la Direcció Insular d’Esports (DIE) és proporcionar programes adaptats a les fases evolutives de les persones. No obstant això, la promoció esportiva en edat escolar hi té un presència rellevant, per establir les bases i hàbits socioesportius des d'edats primerenques.

Així mateix, el Pla contempla la creació del Consell Esportiu de Mallorca (COESMA), un òrgan per assessorar en matèria esportiva la DIE, i per facilitar la participació global de la societat en el desenvolupament de la política esportiva mallorquina. De fet, comptarà amb representants de tot el teixit esportiu mallorquí, incloent els ajuntament, les federacions, el COLEF, FAPA i tècnics del Consell.

Els plans i programes s’agrupen en dos grans blocs. El primer inclou programes de promoció i formació purament esportius; i el segon, les accions que estan relacionades amb el teixit esportiu des d’un punt de vista estructural i de suport a l’activitat. Així, el primer grup d'accions s'apliquen en els següents àmbits: promoció als centres educatius en horari lectiu, extraescolar, esport federat en edat escolar, promoció esportiva familiar i per a persones adultes, foment i educació en valors, i assessorament i formació del teixit esportiu de Mallorca.    

El segon bloc incideix en programes complementaris de suport a l’activitat, com subvencions a la construcció d’instal·lacions esportives públiques de Mallorca, ajudes a les entitats esportives insulars o el foment de la salut dels esportistes.

Cal destacar, el programa «Suma’t» adreçat a centres educatius, que l'any 2019 va arribar a 38.000 participants i més de 200 centres educatius amb més de 2.000 sessions formatives. O els programes «Jocs Esportius Escolars» i «IESportiu», promoció extraescolar que va arribar a gairebé 87.000 infants, amb més de 1.800 jornades esportives. En l'àmbit d'esport familiar, els campus d'estius estan inclosos en aquesta proposta, una acció d'èxit, que abasta més de 1.000 famílies cada estiu. 

En l'àmbit d'esport federat, el Pla dona suport logístic i econòmic a les federacions esportives, amb l’objectiu que tots els infants federats en edat escolar de Mallorca puguin gaudir d’un programa de competicions i d’activitats complementàries durant tota la temporada, que els ajudaran a desenvolupar-se com a esportistes de futur.

L’elaboració del Pla ha comptat amb la col·laboració de les federacions i els ajuntaments, i ara estarà en exposició pública perquè s’hi puguin fer al·legacions.